• Dansk
  • English

Nye gebyrregler pr. 1. september 2017

I VIA Biblioteker indfører vi nye gebyrregler pr. 1. september 2017. Dette betyder for dig som låner, at du kan opleve nye satser for gebyrer ved for sent afleveret materiale ligesom processen for udsendelse af påmindelser, hjemkaldelser, erstatningskrav og rykkere ændrer sig.

Den væsentligste ændring er, at gebyrer nu beregnes pr. lånt materiale.
Hvis du f.eks. overskrider lånetiden med 8-30 dage for et udlån på 6 bøger, falder der et gebyr på 6X10 kr. = 60 kr.

Fra den 1. september 2017 tilskrives gebyrer på nye såvel som ældre lån. Vi opfordrer til, at du afleverer eller fornyer dine materialer inden den 1. september 2017.

De nye gebyrtakster er som følger:

TidspunktGebyrtakst
1-7 dages overskridelse af lånetid0 kr. pr. materiale
8-30 dages overskridelse af lånetid10 kr. pr. materiale
31 dage eller mere overskridelse af lånetid25 kr. pr. materiale + erstatningskrav*

*Hvis bogen ikke er afleveret efter 31 dage eller mere, vil låner blive opkrævet et erstatningskrav bestående af bogens anskaffelsespris + håndteringsomkostninger på 35 kr. pr. fremsendt regning.

Ansatte i VIA University College er dog fritaget fra at betale håndteringsomkostninger.

Såfremt låner afleverer materialet efter 31 dage eller mere ophæves erstatningskravet og låner hæfter kun for det tilskrevne gebyr på 25 kr. pr. materiale + håndteringsomkostninger på 35 kr.

Proces for påmindelse, hjemkaldelse, erstatning og rykkere:

Servicemeddelelse til lånerTidspunkt
Påmindelse
(sendes til din e-mail)
3 dage før afleveringsfrist
Hjemkaldelse
(sendes til din e-mail)
Lånetid overskredet med 7 dage
Erstatning 
(sendes til din e-boks)
Lånetid overskredet med 30 dage
1. rykker 
(sendes til din e-boks)
Lånetid overskredet med 40 dage
2. rykker 
(sendes til din e-boks)
Lånetid overskredet med 50 dage
Sagen overgår til inddrivelse hos SKATLånetid overskredet med mere end 60 dage

 

Skrevet af: skc
Oprettet: 30/06/2017
Materialetype:
Kategori: