• Dansk
  • English

Hvad skal du vide om ophavsret?

For at undgå at bryde loven om ophavsret, er det vigtigt for dig som studerende at kende reglerne. Ophavsretsloven skal sikre, at dem der skriver og udgiver bøger får en rimelig betaling for deres arbejde, hvilket er med til at sikre, at du som studerende har adgang til relevante studiebøger. Derfor har VIA indgået aftaler med Copydan (vedr. tekster, billeder og AVU-medier), KODA (vedr. musik) og Gramex (vedr. udøvende kunstnere og pladeselskaber).

 

Reglerne

Reglerne er forskellige alt efter om det er pensumlitteratur eller litteratur, du skal anvende til personlig interesse. Der er også forskellige regler alt efter om du scanner eller fotokopierer.

Scanning af pensum og supplerende litteratur

Pensum og supplerende litteratur er litteratur din uddannelse opgiver på pensumlister, læselister eller i studieplaner i forbindelse med dit studie. Du må scanne 20 % af et værk, dog maksimalt 30 sider af værket. Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.

Scanning til personlige formål, fx personlige interesser

Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må scanne. Du må sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.

Fotokopiering

Du må fotokopiere fra trykte værker til privat brug og til din læsemakker. Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må fotokopiere. Men det er ikke tilladt, at du kopierer til andre end din læsemakker.

 

Hvem må jeg dele kopierne med?

Husk at du ikke må dele kopier med andre på mail, Facebook, Dropbox eller lignende, også selvom det er en lukket gruppe!
 

Læs mere om ophavsret her

VIA Biblioteks folder: Hvad skal du vide om ophavsret

VIA Biblioteks side om ophavsret for studerende

 

 


Skrevet af: lbga
Oprettet: 07/02/2022
Materialetype:
Kategori: