• Dansk
  • English

Campus Aarhus N

Abonnér på Kalender

Bemandede åbningstider

Uge

Campus Aarhus N

Dekorativt billede

Kontakt til Studiebiblioteket på Campus N:
Tlf: 87551666
E-mail: aarhusn.bib@via.dk

Kontaktpersoner til uddannelser på Campus Aarhus N:
Bandagistuddannelsen: Trine Nedergaard Steenholt
Bioanalytikeruddannelsen: Lærke Bjerg Gade
Ergoterapeutuddannelsen: Trine Nedergaard Steenholt
Ernæring og sundhedsuddannelsen: Benjamin Borgkvist Tranæs
Fysioterapeutuddannelsen: Trine Nedergaard Steenholt
Global Nutrition and Health Education: Benjamin Borgkvist Tranæs
Sygeplejerskeuddannelsen: Maria Viftrup Schneider

EVU innovation og karriere: Benjamin Borgkvist Tranæs
EVU Ledelse og styring: Benjamin Borgkvist Tranæs
EVU Pædagogik, børn og unge: Niels Breüner (Campus Aarhus C)
EVU Social diplom og diplom i kriminologi: Signe Nielsen (Campus Aarhus C)
EVU Sundhedsfaglig diplom: Benjamin Borgkvist Tranæs
EVU Sundhedsplejerske: Lærke Bjerg Gade

Kontakt vedr. lån, fjernlån og erstatningssager:
Hanne Popp hapo@via.dk
Pia Nielsen pian@via.dk

Kontakt vedr. UC Viden:
Karin Hedegaard khe@via.dk
Pia Nielsen pian@via.dk

Kontakt til biblioteksleder:
Gudrun I. Hansen guha@via.dk

 

Om Studiebiblioteket
Studiebibliotekets formål er at levere undervisning, vejledning og forskningssupport til sundhedsuddannelserne og eftervidereuddannelsen på Campus N, facilitere et godt studiemiljø og stille relevant fysisk og elektronisk materiale til rådighed.

Kontaktbibliotekarerne tilbyder undervisning tilrettelagt i samarbejde med de enkelte uddannelser, så det matcher uddannelsernes behov og niveau, samt sikrer et progressivt forløb igennem uddannelsen. Derudover udbyder vi en række tilvalgskurser, hvis du ønsker noget mere end den skemalagte undervisning.

Vi stiller desuden forskningssupport og vejledning til rådighed efter aftale, så det kan passes ind i jeres forløb. Vi prioriterer desuden en let adgang til ad hoc vejledning og rådgivning ved at have en bibliotekar på vagt i biblioteket i dagtimerne. 

Det er meget vigtigt for os, at vi kan tilbyde et attraktivt, engagerende og imødekommende studiemiljø. Vi har læsepladser til individuelt arbejde og gruppearbejdspladser. Vi har sofaer og fatboys til afslapning. Vi har indkøbt læsestativer og skråpuder, så arbejdspladserne kan indrettes efter behov.

På studienet kan du finde oplysninger om vores kursusaktivitet for studerende og på medarbejderportalen kan du se kursusaktiviteterne for ansatte.

Bibliotekets side på studienet
Her ligger redskaber, vejledninger, adgangskoder og aktuel kursusoversigt.

Bibliotekets side på medarbejderportalen
Her finder du bl.a. kurser for ansatte, hjælp til FOU-aktiviteter og UC Viden, information om publicering og ophavsret.

 

Facebook2Følg Studiebiblioteket på Campus N på Facebook
 

"Walk-in users" har mulighed for at anvende bibliotekets ressourcer på stedet.